اخباراخبار مهماسلایدانجمن علمیمعاونت

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در روزهای دوشنبه و سه شنبه یکم و دوم آبان ماه سال جاری ۱۳۹۶ در دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی و پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور برگزار شد.
در این مرحله از انتخابات انجمن­های علمی که بر اساس آیین نامه مربوطه برگزار شد، ۵۶ انجمن علمی دانشجویی موفق به اخذ مجوز تاسیس شدند و ۹ انجمن نیز که به تازگی تاسیس شده بودند، نیاز به برگزاری انتخابات نداشتند.
انتخابات ۲۶ انجمن علمی دانشجویی برگزار شد که از این رقم، ۲۲ انجمن علمی در دانشگاه شهید بهشتی و ۴ انجمن علمی در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور فعالیت خواهند داشت.
یادآور می شود با توجه به اینکه شورای مرکزی ۳۹ انجمن به حد نصاب لازم  رسیدند نیاز به برگزاری انتخابات نداشته و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نتایج انتخابات:

مطالب مرتبط

بسته