اخبارانجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواهتشکل ها

بزرگداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی برگزار شد

انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی بزرگداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی  را روز سه شنبه ۹ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ با حضور اساتید و دانشجویان رشته ریاضی در تالار دانشکده علوم ریاضی برگزارکرد.

مطالب مرتبط

بسته