اخبارانجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواهتشکل ها

نشست ۱۳ آبان توسط انجمن اسلامی آزادی خواه برگزار شد

به مناسبت روز  ۱۳ آبان،  انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌‌خواه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی نشستی با موضوع و محوریت «ایران و آمریکا؛ چالش؟ سازش؟ یا تعامل دو جانبه؟» با حضور و سخنرانی ابراهیم اصغرزاده را از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۴:۰۰ روز شنبه ۱۳ آبان در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار کرد.

مطالب مرتبط

بسته