اخبارنشریات

کارگاه آموزشی حقوق نشریات در پردیس شهید عباسپور برگزار شد

به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و مسئولان نشریات دانشجوئی پردیس شهید عباسپور با مقررات و آیین نامه نشریات دانشگاهی و ارتقای کیفی این نشریات، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی کارگاه آموزشی حقوق نشریات دانشگاهی از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰  روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ با حضور مسئولان نشریات دانشجویی در پردیس شهید عباسپور برگزار شد.
در این کارگاه که قریب به  ۳۰ نفر از دانشجویان و مسئولان نشریات دانشگاهی شرکت کردند آقای رحمانی عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مطالب اساسی مورد نظر را ارائه کردند و در پایان به پرسش های مطرح شده حاضران پاسخ دادند.

مطالب مرتبط

بسته