اخبارانجمن علمی

مراسم معارفه انجمن های علمی دانشجویی در پردیس شهید عباسپور برگزار شد

مراسم معارفه انجمن های علمی دانشجویی عمران، مکانیک، برق(کنترل و قدرت) و مکاترونیک جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ با استقبال بیش از ۳۰۰ نفر از  دانشجویان در سالن آمفی تئاتر شماره ۱ ساختمان شهید رنجبران پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته