اخبارانجمن علمی

مسابقه علمی سازه های ماکارونی در پردیس شهید عباسپور برگزار شد

انجمن علمی دانشجویی مهندسی  عمران کارگاه آموزشی سازه ماکارونی را با شرکت ۶۸ نفر در قالب ۱۷ تیم ۴ نفره در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۶  از ساعت ۸ تا ۱۳ در سالن فارابی پردیس برگزارکرد. در ادامه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۰۰ مسابقه ساخت سازه ماکارونی برگزار شد و به سه تیم برتر جوایزی اهدا شد. شایان ذکر است که ۵ تیم از دانشگاه های امیرکبیر،خواجه نصیر، دانشگاه شاهد و دانشگاه ایران و دانشگاه آزاد به عنوان تیم های خارج از دانشگاه در این مسابقات شرکت کردند.
این رویداد به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید عباسپور، دکتر حسنی رئیس دانشکده  عمران و محیط زیست و آقای ابوالقاسم پور مدیر امور دانشجویی پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

مطالب مرتبط

بسته