اخبار

مسابقه فرهنگی با موضوع وقایع ماه محرم سال ۶۱ هجری برگزار شد

به منظور ترویج ارزشهای حماسه حسینی (ع) و همچنین ترغیب دانشجویان به مطالعه و ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری و نگاه هنری و ادبی به این حماسه بزرگ ، ستاد فرهنگی خوابگاه های برادران اقدام به برگزاری برنامه مسابقه  شعر و نثر و دلنوشته های دانشجویی و برداشت های اجتماعی، سیاسی دانشجویی از  وقایع ماه محرم سال ۶۱ هجری و  در ماه های محرم و صفر نمود که مورد استقبال دانشجویان واقع شد. پس از داوری و ارزیابی آثار رسیده هر بخش ، سه اثر  در هر زمینه به عنوان آثار برگزیده معرفی و مقرر شد به پاس تقدیر جوایزی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی تقدیم برگزیدگان شود.

مطالب مرتبط

بسته