اخبارانجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواهتشکل ها

نشست حقوق شهروندی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار شد

نشست حقوق شهروندی با سخنرانی خانم مولاوردی و پرسش و پاسخ  با دانشجویان روز شنبه مورخ  ۱۱/۹/۹۶ از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۵ در سالن شماره یک مجموعه شهید رنجبران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور توسط انجمن اسلامی آزادی خواه دانشکده مهندسی عمران _ محیط زیست و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

مطالب مرتبط

بسته