اخبارانجمن علمی

دومین نشست اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برگزار شد

دومین نشست اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روز دوشنبه  ۲/۱۱/ ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس شهدای گمنام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور ۲۴ نفر از اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد. در این جلسه محورها و دستورالعمل های مرتبط با برنامه های کلان انجمن های علمی دانشجویی و جهت دهی به فعالیت های آنان براساس اهداف بلند مدت علمی دانشگاه با در  نظر گرفتن ۸ محور اصلی جشنواره حرکت داخلی و ملی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. اساتید مشاور نیز در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با گروه انجمن خود، تعرفه های جدید و نحوه ارائه گواهی به کارگاه های تشکیل شده، نواقص برنامه های کلان ارسالی از سوی ۲۷ انجمن علمی دانشجویی، به بحث و بررسی پرداختند.

مطالب مرتبط

بسته