اخباراخبار مهماسلایدمعاونت

فراخوان جشنواره فرهنگ و هنر استانها

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در جهت  معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هنر بالنده کشور عزیزمان ایران در نظر دارد جشنواره فرهنگ و هنر استانها را در فضای نمایشگاهی ای ثابت توسط گروه های دانشجویی برگزار کند.

توضیحات کلی این جشنواره  و چگونگی حضور گروه های دانشجویی در این طرح به شرح ذیل میباشد :

 1. جشنواره فرهنگ و هنر استانها در نمایشگاه دائمی خود در مقابل سلف اساتید برگزار می شود.
 2. متقاضیان تا روز شنبه ۱۲ آبان ماه مهلت ثبت نام دارند.
 3. دانشجویان شرکت کننده در طرح پس از ثبت نام حضوری در معاونت فرهنگی و اجتماعی (کارشناس کانونها) کارگروه استان مورد نظر خودرا تشکیل می دهند.
 4. مجموع افراد درخواست کننده برای تشکیل هر کارگروه استانی  حداقل ۵ نفر است.
 5. شرکت کنندگان می بایست دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی باشند.
 6. در هرهفته کارگروه دانشجویی یک استان در فضای نمایشگاهی استقرار می یابد.
 7. پس از ثبت نام در طی یک قرعه کشی با حضور نمایندگان استانها روزهای مورد نظر جهت ایجاد فضای نمایشگاهی استانها مشخص خواهد شد.
 8. زمان قرعه کشی یک شنبه ۱۳آبان است.
 9. در صورت استقبال تمامی استانها از این طرح با صلاحدید دبیرخانه جشنواره در یک هفته دو استان به معرفی آثار خود خواهند پرداخت.
 10. یک نفر از ثبت نام کنندگان هر استان به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان نایب دبیر ( از طریق انتخابات داخلی هر کارگروه) به معاونت فرهنگی معرفی می شوند.
 11. کارگروه هر استان با توجه به استعداد فرهنگی و هنری هر استان موظف است به بهترین شکل استان خود را معرفی کند.
 12. تهیه اقلام فرهنگی مورد نیاز بر عهده کارگروه است.
 13. هرکارگروه جهت معرفی فرهنگ و هنر استان خود می تواند از موضوعاتی همچون صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، معرفی چهره های برجسته علمی فرهنگی و هنری، کتابهای مرتبط، موسیقی استان، لباس،زبان، گویش، غذاهای محلی، حضور مفاخر استان در غرفه، فروش اقلام فرهنگی و …. بهره جوید.
 14. در پایان و پس برگزاری تمامی نمایشگاه ها بنا بر رای دانشجویی در طول مدت برگزاری و همچنین نظر داوری هئیت محترم داوران جشنواره ، سه کارگروه به عنوان برترین کارگروه ها در جهت معرفی استان خود برگزیده و جوایزنفیسی به ایشان تعلق می یابد.

برای ثبت نام حضورا به معاونت فرهنگی و اجتماعی، کارشناس کانون ها آقای غلامی مرجعه نمایید.

مطالب مرتبط

بسته