صفحه نخست / فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ای

معرفی دوره های فنی حرفه ای

خدمات فنی و حرفه ای


شرح خدمت
 مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی دانشجویان و کارمندان متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برگزار می کند.

 

 

نوع خدمت
برگزاری دوره های آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای
امتیازات دوره ها
– اعطاء گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای به شرکت کنندگان

– امکان استفاده از گواهینامه جهت دریافت وام خود اشتغالی از بانک ها

– برگزاری آزمون پایان دوره در داخل دانشگاه

روش دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری به دفتر فنی و حرفه ای در محل معاونت فرهنگی و  خانه فرهنگ دانشجویی و  ارتباط تلفنی و الکترونیکی با کارشناس
محل تشکیل دوره ها
خانه فرهنگ دانشجویی واقع در ضلع غربی دانشکده ادبیات

 

ارتباط با کارشناس دوره های فنی و حرفه ای

نام و نام خانوادگی سِمت تلفن ای میل
مهدی زمانی کارشناس دوره های فنی و حرفه ای ۲۹۹۰۲۶۶۳ mehdizamani12@gmail.com

تمدید ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

مرکز فنی و حرفه ای و ارتقاء شایستگی های حرفه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی اساتید، دانشجویان، کارمندان و شهروندان متناسب با نیازهای بازار کار، دوره های آموزشی مهارتی را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷برگزار می کند. مدرک پایان دوره پس از اتمام دوره ها توسط …

ادامه مطلب

فرم ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

لطفا در هنگام ثبت نام به عنوان، زمان و تاریخ برگزاری دوره ها دقت کنید.

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶

مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و کارمندان متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ برگزار می کند. …

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه؛ پاییز ۱۳۹۶

مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و کارمندان، متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برای پاییز ۱۳۹۶ برگزار می کند. ثبت نام: …

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه برای نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و کارمندان، متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ برگزار …

ادامه مطلب

ثبت نام ترم پاییز دوره های فنی و حرفه ای

مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و کارمندان، متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برای پاییز ۱۳۹۵ برگزار می کند. ثبت …

ادامه مطلب

دوره های فنی حرفه ای


برنامه نهایی دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:
ICDL:
گروه یک : دوشنبه ها ساعت۸ تا ۱۱       گروه دو : چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه سه : دوشنبه ها ساعت ۱۵    گروه چهار: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه پنج :  دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۴     گروه شش : شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱
۳DMAX:
یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵
MATLAB:
گروه یک : دوشنبه ها ساعت ۱۷      گروه دو: پنجشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳     گروه سه : شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳
GIS :
یکشنبه ها ساعت ۱۵ ( جلسه اول در ماه رمضان ساعت ۱۵ روز سه شنبه در خانه فرهنگ برگزار میشود)
MBA:
دوشنبه ها ساعت ۱۵
INDESIGN:
یکشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۷
SPSS:
یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( جلسه اول و دوم در خانه فرهنگ و ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۳ برگزارمیشود)
اصول و روش ترجمه : شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود )
مقاله نویسی ISI : دوشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود)
حسابداری : سه شنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته برگزار می شود)
طراحی لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته شروع میشود)
دوخت لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۳ ( از همین هفته شروع میشود)
معرق: دوشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم ( از همین هفت شروع می شود)
ویراستاری: یکشنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)
خوشنویسی با قلم و تحریر : شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۴
نویسندگی و داستان نویسی: سه شنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)
عکاسی: یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم
نقاشی : یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم (  زمان این کلاس در جلسه یکشنبه آینده بررسی و افزایش ساعت خواهیم داشت)
فتوشاپ : سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

اطلاعیه نهایی برگزاری دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵

برنامه نهایی دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است: ICDL: گروه یک : دوشنبه ها ساعت۸ تا ۱۱       گروه دو : چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه سه : دوشنبه ها ساعت ۱۵    گروه چهار: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     …

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره یک برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای دانشگاه شهید بهشتی

۱٫ دوره های آموزشی ICDL ( گروه های ۱، ۲، ۳، ۴ و۵) و MATLAB ( گروه های ۱ و ۲) بر اساس همان ساعت و روز ثبت نامی در هفته جاری برگزار و سایر هفته ها نیز تا پایان دوره بر اساس همان زمانبدی برگزار خواهد شد. دانشجویان توجه …

ادامه مطلب