کانون فیلم وعکس

برگزیده شدن کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید بهشتی در ۴ بخش جشنواره ملی رویش

کانون فیلم و عکس دانشگاه در ۴ بخش  جشنواره ملی رویش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد به شرح زیر برگزیده شد: بهترین فیلم کوتاه داستانی سومین مین فیلم برتر مستند دومین دبیر شورای هماهنگی برتر امیر عباس حیدری و دومین کانون …

ادامه مطلب