صفحه نخست / معاونت / معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی


مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 

آقای هادی عظیمی
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات

تلفن: ۲۹۹۰۲۶۶۰
۲۲۴۳۱۵۹۱

 • شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  ۱٫ تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری

  ۲٫ برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالمسازی جسم و روح آنها

  ۳٫ تشکیل گرو ههای دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب

  ۴٫ تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

  ۵٫ ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

  ۶٫ تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیتهای هنری، اردوها و جشنواره ها

  ۷٫ انتشار و ترویج ارزشهای اسلامی از طریق تهیه فیلم و عکس

  ۸٫ جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاد ه دانشجویان و ایجاد آرشیو مربوط

  ۹٫ برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان

  ۱۰٫ برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

  ۱۱٫ زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

  ۱۲٫ تهیه گزار شهای مستمر از فعالیت های انجام یافته

  ۱۳٫ برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

  ۱۴٫ سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحدهای انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان

  ۱۵٫ تهیه گزارشهای لازم و اطلاع رسانی از وضعیت برنامه ها و فعالیتهای انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی

  ۱۶٫ برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها، انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر

  ۱۷٫ ارزیابی سالیانه از فعالیت ها و اقدامات انجمن ها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتی؛ نظری تیمهای مسابقات علمی ، نشریات، برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی و …

  ۱۸٫ تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه

  ۱۹٫ انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

  ۷٫۱ اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

  این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

  ۷٫۱٫۱ امور اردوها

  مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۲ امور مسابقات

  مسابق

  ات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۳ گردهمایی ها و همایشهای علمی

  گردهمایی ها و همایش های علمی در عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۴ مراسم فرهنگی و اجتماعی

  مراسم فرهنگی و اجتماعی به مناسبت اعیاد، ایام سوگواری و …. در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲ اداره تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکل های دانشجویی از قبیل کانون ها، انجمن ها، هسته ها، و هیات ها سامان دهی ، هماهنگ سازی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۱ کانون های فرهنگی و هنری

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۲ انجمن های علمی

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۳ هسته های پژوهشی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هسته های پژوهشی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۴ واحد خانه های فرهنگی

  در این واحد فعالیت خانه های فرهنگی دانشگاه سامان دهی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این خانه ها در سه سطح دانشجویی، کارکنان و اساتید تشکیل و مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به این سه را مدیریت می کند.

  ۷٫۲٫۵ هیات ها و تشکل های مذهبی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هیات ها و تشکل های مذهبی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳ اداره نشریات فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی سامان دهی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۱ فصلنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی فصلنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۲ گاهنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی گاهنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۳ ویژه نامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی ویژه نامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 • مدی
 • ریت امور فرهنگی و فوق برنامه از سال ۱۳۷۶در دانشگاهها فعالیت خود را شروع کرد .

 

در سال ۱۳۹۱ با تغییر ساختار معاونت های دانشگاه و مستقل شدن معاونت فرهنگی و اجتماعی ، این مدیریت با نام مدیریت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیران فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به ترتیب زمان احراز مسوولیت :

 • مرتضی مهدوی سمنون (۱۳۸۳- ۱۳۷۷)
 • )
 • سکینه زاهدی ( ۱۳۸۷-۱۳۸۵)
 • حسین کاظمی کارگر(۱۳۹۱-۱۳۸
 • ۷)
 • هادی صالحی زاده(از خرداد۱۳۹۱)
 • فاضل جهانگیری (از خرداد ۱۳۹۲)
 • هادی عظیمی(از آبان ۱۳۹۳)

معاون فرهنگی و اجتماعی


معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 
دکتر اصغر واعظی، دانشیار گروه فلسفه است و دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارد و از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو هیأت علمی با دانشگاه شهید بهشتی همکاری می‌کند.
سوابق تحصیلی
– کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲
– کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵
– دکترای فلسفه از دانشگاه دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱
سوابق پژوهشی
دکتر واعظی، تالیف ۵ کتاب، ۱۹ مقاله علمی- پژوهشی و اجرای ۱ طرح پژوهشی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
سوابق اجرایی
.      وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش
.      وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
.      رئیس اداره اروپای غربی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.      مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.      رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.       دبیر سرویس اندیشه روزنامه همشهری
.      مدیر مجلات روزنامه همشهری
.      معاون سردبیر روزنامه همشهری
.      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
.  مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
.  عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی
.  عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهید بهشتی

مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی

تلفن:
۲۹۹۰۲۶۶۰
۲۲۴۳۱۸۳۱
۲۲۴۳۱۸۲۵

فکس:
۲۲۴۳۱۵۹۱

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس دانشجویان دختر با حضور ۷۵ نفر از دانشجویان، هفت تا یازده آذرماه ۱۳۹۶  توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این اردو، دانشجویان ضمن زیارت حرم مطهررضوی و شرکت در مراسم دعای کمیل و دعای ندبه حرم مطهر از مشاوره های روان شناس نیز …

ادامه مطلب

خوانش کتاب “آه” با حضور مولف اثر در سرای بهشت برگزار شد

خوانش کتاب “آه” مقتل امام حسین (ع)؛پر فروش ترین کتاب عاشورایی سال گذشته، روز سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ با حضور مولف اثر جناب آقای “یاسین حجازی”  در سرای کتاب بهشت برگزار شد. در این برنامه که از ساعت ۱۵٫۳۰تا اذان ادامه داشت؛ مولف اثر قسمت هایی از کتاب را …

ادامه مطلب

اولین جلسه خوانش متون کهن فارسی با حضور دکتر سیدمهدی طباطبایی در سرای بهشت برگزار شد

اولین جلسه از سلسله جلسات خوانش متون کهن فارسی با محوریت غزلیات سعدی و با حضور دکترسید مهدی طباطبایی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان علاقمند روز سه شنبه ۹آبان ۱۳۹۶ در سرای بهشت برگزار شد. در این برنامه دکتر طباطبایی قسمت هایی از غزلیات را …

ادامه مطلب

گزارش مراسم استقبال از دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

پنج شنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۶، مراسم آشنایی دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی جدید با دانشگاه شهید بهشتی در قالب معرفی طرح های استاد مشاور و پشتیبان در باغ نگارستان برگزار شد. در این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی، آقای دکتر …

ادامه مطلب

جشن دانش‌آموختگی (فارغ التحصیلی) سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

جشن دانش‌آموختگی (فارغ التحصیلی) دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، روز ۱۹ و ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ در تالار ابوریحان مرکزهمایش‌های بین‌المللی با حضور مسئولان دانشگاه، و با استقبال پرشور دانش آموختگان و خانواده های ایشان برگزار شد. در این مراسم، دکتر اصغر واعظی، معاون فرهنگی …

ادامه مطلب

همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب

همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب با مشارکت مجموعه ای از مراکز دانشگاهی ایران و  با حضور اندیشمندان برجسته ایرانی و عربی برگزار می شود. زمان برگزاری : ۳/۱۱/۱۳۹۵ محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب

مراسم پاسداشت یلدا برگزار شد

مراسم پاسداشت یلدا به همت مجموعه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی با حضور پرشور دانشجویان، آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و همراه با شعرخوانی محمدعلی بهمنی، حافظ خوانی رشید کاکاوند و داستان خوانی مسعود فروتن روز سه شنبه ۳۰/۹/۱۳۹۵ در تالار ابوریحان برگزار شد.

ادامه مطلب

بازدید فرهنگی فراگیران زبان فارسی اقلیم کردستان عراق

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در راستای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، برنامه بازدید فرهنگی از تهران را برای فراگیران اقلیم کردستان عراق، که در دوره آموزش زبان فارسی به سر می برند، برگزار کرد. در این برنامه فرهنگی که آقای عظیمی، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و کارشناسان دانشگاه …

ادامه مطلب