مدیریت امور شاهد و ایثارگر

گزارش مراسم استقبال از دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

پنج شنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۶، مراسم آشنایی دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی جدید با دانشگاه شهید بهشتی در قالب معرفی طرح های استاد مشاور و پشتیبان در باغ نگارستان برگزار شد. در این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی، آقای دکتر …

ادامه مطلب