مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

ثبت نام اردوی زیراب مازندران ویژه دانشجویان پسر

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد اردوی فرهنگی و تفریحی زیراب مازندران را برای دانشجویان پسر دانشگاه از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار نماید. وسیله ایاب و ذهاب : قطار محل اسکان: اقامتگاه دانشجویی زمان حرکت رفت: شب چهارشنبه ۱۵/۲/۱۳۹۵ زمان برگشت: شب جمعه …

ادامه مطلب

اردوی فرهنگی یزد برای دانشجویان دختر خارجی برگزار شد

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اردوی فرهنگی یزد را برای دانشجویان دختر خارجی از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ بهمن برگزار کرد. در این سفر دانشجویان از مسجد جامع یزد، بازاریزد، میدان امیر چخماق، خانه لاری ها، محله های قدیمی، معبد زرتشتی ها، کاروانسرا و باغ دولت آباد بازدید کردند.

ادامه مطلب

برگزاری پویش مطالعاتی کتاب «لحظه های انقلاب» در کافه کتاب

«لحظه‌ های انقلاب» به شما از روشن فکران آن زمان، از کدکنی ‌ها و میرصادقی‌ ها گرفته، تا مردم کوچه و بازار، تا بنگاهی ‌های بسازبنداز کرجی، تا شعار های ترکی مردم آذربایجان، تا افسران خجل از مردم، تا سربازان مجبورِ مظلوم، تا محله یهودی ‌ها و مسیحی ‌ها و …

ادامه مطلب