صفحه نخست / معاونت / معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی (صفحه 3)

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

اردوی فرهنگی یزد برای دانشجویان دختر خارجی برگزار شد

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اردوی فرهنگی یزد را برای دانشجویان دختر خارجی از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ بهمن برگزار کرد. در این سفر دانشجویان از مسجد جامع یزد، بازاریزد، میدان امیر چخماق، خانه لاری ها، محله های قدیمی، معبد زرتشتی ها، کاروانسرا و باغ دولت آباد بازدید کردند.

ادامه مطلب

کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان» برگزار شد

نخستین کرسی ترویجی با عنوان «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان» توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‏های نظریه‏پردازی، نقد و مناظره صبح روز دوشنبه ۱۹/۱۱/۹۴ در سالن کنفرانس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی با حضور دکتر میراحمدی؛ معاون فرهنگی و …

ادامه مطلب

برگزاری پویش مطالعاتی کتاب «لحظه های انقلاب» در کافه کتاب

«لحظه‌ های انقلاب» به شما از روشن فکران آن زمان، از کدکنی ‌ها و میرصادقی‌ ها گرفته، تا مردم کوچه و بازار، تا بنگاهی ‌های بسازبنداز کرجی، تا شعار های ترکی مردم آذربایجان، تا افسران خجل از مردم، تا سربازان مجبورِ مظلوم، تا محله یهودی ‌ها و مسیحی ‌ها و …

ادامه مطلب

کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان»

کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان» توسط جناب آقای دکتر احمدوند، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان، روز دوشنبه  ۱۹/۱۱/۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی برگزار می ‏شود. این کرسی با حضور آقای دکتر بارانی، عضو …

ادامه مطلب

اردوی یک روزه کاخ موزه گلستان برای دانشجویان خارجی برگزار شد

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اردوی یک روزه بازدید از کاخ موزه گلستان را روز چهارشنبه ۳۰/۱۰/۹۴ برای دانشجویان دختر خارجی و روز پنجشنبه ۱/۱۱/۹۴ برای دانشجویان پسر خارجی برگزار کرد.

ادامه مطلب