صفحه نخست / معاونت (صفحه 3)

معاونت

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی


مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا برومند
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: ۲۹۹۰۲۲۵۰

 

معاون مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

سهیلا خواجه ​​

تلفن: ۲۹۹۰۲۶۵۸

 

 

 

 • شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  ۱٫ تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری

  ۲٫ برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالمسازی جسم و روح آنها

  ۳٫ تشکیل گرو ههای دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب

  ۴٫ تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

  ۵٫ ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

  ۶٫ تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیتهای هنری، اردوها و جشنواره ها

  ۷٫ انتشار و ترویج ارزشهای اسلامی از طریق تهیه فیلم و عکس

  ۸٫ جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاد ه دانشجویان و ایجاد آرشیو مربوط

  ۹٫ برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان

  ۱۰٫ برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

  ۱۱٫ زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

  ۱۲٫ تهیه گزار شهای مستمر از فعالیت های انجام یافته

  ۱۳٫ برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

  ۱۴٫ سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحدهای انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان

  ۱۵٫ تهیه گزارشهای لازم و اطلاع رسانی از وضعیت برنامه ها و فعالیتهای انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی

  ۱۶٫ برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها، انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر

  ۱۷٫ ارزیابی سالیانه از فعالیت ها و اقدامات انجمن ها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتی؛ نظری تیمهای مسابقات علمی ، نشریات، برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی و …

  ۱۸٫ تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه

  ۱۹٫ انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

  ۷٫۱ اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

  این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

  ۷٫۱٫۱ امور اردوها

  مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۲ امور مسابقات

  مسابق

  ات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۳ گردهمایی ها و همایشهای علمی

  گردهمایی ها و همایش های علمی در عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۴ مراسم فرهنگی و اجتماعی

  مراسم فرهنگی و اجتماعی به مناسبت اعیاد، ایام سوگواری و …. در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲ اداره تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکل های دانشجویی از قبیل کانون ها، انجمن ها، هسته ها، و هیات ها سامان دهی ، هماهنگ سازی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۱ کانون های فرهنگی و هنری

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۲ انجمن های علمی

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۳ هسته های پژوهشی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هسته های پژوهشی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۴ واحد خانه های فرهنگی

  در این واحد فعالیت خانه های فرهنگی دانشگاه سامان دهی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این خانه ها در سه سطح دانشجویی، کارکنان و اساتید تشکیل و مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به این سه را مدیریت می کند.

  ۷٫۲٫۵ هیات ها و تشکل های مذهبی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هیات ها و تشکل های مذهبی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳ اداره نشریات فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی سامان دهی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۱ فصلنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی فصلنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۲ گاهنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی گاهنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۳ ویژه نامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی ویژه نامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 • مدی
 • ریت امور فرهنگی و فوق برنامه از سال ۱۳۷۶در دانشگاهها فعالیت خود را شروع کرد .

 

در سال ۱۳۹۱ با تغییر ساختار معاونت های دانشگاه و مستقل شدن معاونت فرهنگی و اجتماعی ، این مدیریت با نام مدیریت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیران فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به ترتیب زمان احراز مسوولیت :

 • مرتضی مهدوی سمنون (۱۳۸۳- ۱۳۷۷)
 • )
 • سکینه زاهدی ( ۱۳۸۷-۱۳۸۵)
 • حسین کاظمی کارگر(۱۳۹۱-۱۳۸
 • ۷)
 • هادی صالحی زاده(از خرداد۱۳۹۱)
 • فاضل جهانگیری (از خرداد ۱۳۹۲)
 • هادی عظیمی(از آبان ۱۳۹۳)

جشن فارغ التحصیلی (دانش آموختگی) سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

جشن فارغ التحصیلی (دانش آموختگی) بیش از ۱۴۰۰ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به همت کارکنان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در دو بخش صبح و بعدازظهر در تالار ابوریحان دانشگاه برگزار شد. در بخش صبح دانشجویان دانشکده ها و پژوهشکده های علوم پایه و فنی و …

ادامه مطلب

راه اندازی پرداخت الکترونیکی خیریه و مددکاری

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند، آدرس الکترونیکی جهت دریافت اینترنتی  حمایت های مالی دانشگاهیان از دانشجویان نیازمند  راه اندازی شده است. این پرداخت مستقیما به حساب دانشگاه واریز می شود و از آدرس زیر در دسترس است : http://farhangi.sbu.ac.ir/portal/charity/

ادامه مطلب

«یادواره شهید دکتر بهشتی» و تجدید میثاق با شهدای هفتم تیر برگزار می شود

یادواره شهید بهشتی با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه علوم پزشکی  شهیدبهشتی، یکشنبه ششم تیر ماه ۱۳۹۵ در بهشت زهرا و در جوار آرامگاه شهدای هفتم تیر برگزار می شود. این یادواره به مناسبت سالروز شهادت شهیدبهشتی و ۷۲ تن از یارانشان که سال ۱۳۶۰ بر اثر انفجار ساختمان حزب …

ادامه مطلب

تجدید میثاق دانشگاهیان شهید بهشتی با حضرت امام(ره)

مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی با آرمان های حضرت امام(ره) حضور آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، آقای آسترکی مدیر حراست و جمعی از کارمندان دانشگاه روز دوشنبه ۱۰/۳/۱۳۹۵ در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزارشد.

ادامه مطلب

جلسه بسیج کارکنان با حضور دکتر میراحمدی برگزار شد

جلسه بسیج کارکنان روز سه شنبه ۱۱/۰۳/۹۵ با حضور اعضای بسیج، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، مدیر پشتیبانی، مدیر خدمات دانشجویی، معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی و دیگر مدعوین در پایگاه بسیج نبوت برگزار شد. در این جلسه، نخست، دکتر فارسی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی در خصوص ورزش …

ادامه مطلب

اردوی کاشان برای دانشجویان غیرایرانی برگزار شد

اردوی یک روزه فرهنگی و تفریحی کاشان برای دانشجویان غیرایرانی توسط مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی روز ۲۹٫۲٫۱۳۹۵ با حضور ۵۰ نفر از این دانشجویان برگزار شد. شرکت کنندگان در این اردو از باغ فین، خانه های طباطبایی ها و بروجردی ها، آیین گلابگیری  و آبشار نیاسر بازدید کردند. گالری …

ادامه مطلب

مراسم اختتامیه هفته فرهنگ و جشنواره حرکت برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته فرهنگ و جشنواره حرکت با حضور پرشور دانشجویان سه شنبه ۲۱/۲/۱۳۹۵ در تالار شهیدبهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی برگزار شد. در این مراسم دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه، یکی از اهداف دانشگاه را تبدیل شدن به دانشگاه smart و innovative  ذکر کرد و ارتباط دانشگاه و صنعت …

ادامه مطلب

برگزاری کرسی علمی «مدل پارادایم پایه و اصول بلامنازع»

 پیش اجلاسیه طرحنامه«مدل پارادایم پایه و اصول بلامنازع» توسط دکتر بهمن ادیب زاده (عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی) روز دوشنبه ۲۰/۲/۹۵  از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن کنفرانس پروین اعتصامی مرکز همایش های بین المللی ارائه می شود.      شورای داوری:                                                                                    کمیته ناقدان:              دکتر محمود رازجویان                                                                       دکتر محمدتقی …

ادامه مطلب