صفحه نخست / نشریات / نشریات دانشجویی دانشگاه

نشریات دانشجویی دانشگاه

گزارش چاپ نشریات دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۶

نشریات دانشجویی عرصه‌ای برای مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و شکوفائی توانمندی‌های دانشجویان و آیینه‌ای جهت نمایاندن تصاویری از جامعه و خصوصا جامعه دانشگاهی از منظر دانشجویان است. بر این اساس‌، این بخش استعدادی را در خود ایجاد و موضوعات جذاب و برگرفته از نیازهای جامعه را برای ارائه به مخاطب …

ادامه مطلب