صفحه نخست / نشریات (صفحه 2)

نشریات

نامزدهای انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

دفتر نشریات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی اسامی نامزدهای نهایی انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات را به شرح ذیل اعلام می دارد: امیر صادق رحمانی مدیر مسئول نشریه  دانشجو سلام زهره پدرام نیا مدیر مسئول نشریه کاما صادق قیصری مدیر مسئول نشریه نگاه نو محسن رحمانی مدیر …

ادامه مطلب

لیست نشریات دارای حق رای در انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

نشریات زیر در بازه زمانی اول اسفند ۹۳ لغایت ۱۷بهمن۹۴ حداقل یک شماره یا یک ویژه نامه چاپ نموده اند. در صورتی که نشریه ای چاپ شده  و نام آن در لیست نیست مراتب را جهت بررسی به کارشناس نشریات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی؛ آقای زمانی اطلاع دهند. نشریاتی …

ادامه مطلب

انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه

کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه در هفتاد و پنجمین جلسه کمیته مذکور که در مورخ ۶/۱۱/۹۴ برگزار گردید، در خصوص برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی آن کمیته موارد ذیل الذکر را مصوب نمود: ۱-اطلاع رسانی و ثبت نام کاندیداهای انتخابات تعیین نماینده دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات از تاریخ …

ادامه مطلب