گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان» برگزار شد

1455082031نخستین کرسی ترویجی با عنوان «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان» توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‏های نظریه‏پردازی، نقد و مناظره صبح روز دوشنبه ۱۹/۱۱/۹۴ در سالن کنفرانس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی با حضور دکتر میراحمدی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر واعظی؛ مدیر گروه مطالعات و ارزیابی، دکتر دارابکلائی؛ مدیر گروه مدرسی معارف اسلامی و جمعی از دانشجویان دانشکده الهیات و ادیان برگزار شد.
در ابتدای این کرسی که با مدیریت دکتر مهران اسماعیلی و نقادی دکتر محمد رضا بارانی و دکتر ضهیر صیامیان گرجی برگزار شد، دکتر میراحمدی ضمن خوشامدگویی به حضار، کلیاتی در مورد روند برگزاری کرسی‏های علمی و ترویجی در دانشگاه بیان کرد. سپس دکتراحمدوند نظریه خود را با عنوان «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان» مطرح کرد.
درادامه این نشست، دکتر بارانی و دکتر صیامیان هر یک به صورت جداگانه به نقد صحبت‏های دکتر احمدوند پرداختند و در پایان، مدیر جلسه مباحث مطرح شده را جمع‏بندی کرد.
بسته