مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد

1455949160
اردوی یک روزه دریاچه شهدای خلیج فارس و پارک چیتگر،توسط امور فرهنگی خوابگاه پسران پنجشنبه ۲۹/۱۱/۹۴، برگزار شد.

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته