خدمات فنی و حرفه ای

خدمات فنی و حرفه ای

شرح خدمت
 مرکز فنی وحرفه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی دانشجویان و کارمندان متناسب با نیازهای بازار کار،  دوره های آموزشی مهارتی را برگزار می کند.

 

 

نوع خدمت
برگزاری دوره های آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای
امتیازات دوره ها
– اعطاء گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای به شرکت کنندگان

– امکان استفاده از گواهینامه جهت دریافت وام خود اشتغالی از بانک ها

– برگزاری آزمون پایان دوره در داخل دانشگاه

روش دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری به دفتر فنی و حرفه ای در محل معاونت فرهنگی و  خانه فرهنگ دانشجویی و  ارتباط تلفنی و الکترونیکی با کارشناس
محل تشکیل دوره ها
خانه فرهنگ دانشجویی واقع در ضلع غربی دانشکده ادبیات

 

ارتباط با کارشناس دوره های فنی و حرفه ای

نام و نام خانوادگی سِمت تلفن ای میل
مهدی زمانی کارشناس دوره های فنی و حرفه ای ۲۹۹۰۲۶۶۳ mehdizamani12@gmail.com
بسته