خدمات

خدمات کانون های فرهنگی، هنری

شرح خدمت
بسترسازی فعالیت های فرهنگی و هنریِ اسلامی و ایرانی در قالب کانون های دانشجویی

 

 

 

نوع خدمت
ارائه رهیافت های فعالیت های فرهنگی و هنری به کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی و یاری به اعضای کانون ها در امور اجرایی
کانون های فرهنگی و هنری فعال
کانون قرآن و عترت، کانون ایران شناسی و گردشگری، کانون فیلم و عکس، کانون تئاتر، کانون موسیقی، کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی
روش دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری به دفتر کانون های فرهنگی و هنری در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی و ارتباط الکترونیکی و تلفنی با کارشناسان
آیین نامه
 آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری.pdf
فرم ها
 فرم درخواست برنامه.pdf

 

ارتباط با کارشناس کانون های فرهنگی و هنری

نام و نام خانوادگی سِمت تلفن ای میل
مرتضی اکبرزاده غلامی کارشناس کانون های هنری ۲۹۹۰۲۶۶۵ honarsbu@yahoo.com
مهدی زمانی کارشناس کانون ایران شناسی و گردشگری ۲۹۹۰۲۶۶۳ mehdizamani12@gmail.com
محمد مهدی محمودی کارشناس کانون قرآن و عترت ۲۹۹۰۲۶۶۳ Quran.sbu@gmail.com
بسته