اخبارگروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

برگزاری کرسی علمی «مدل پارادایم پایه و اصول بلامنازع»

 پیش اجلاسیه طرحنامه«مدل پارادایم پایه و اصول بلامنازع» توسط دکتر بهمن ادیب زاده (عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی) روز دوشنبه ۲۰/۲/۹۵  از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن کنفرانس پروین اعتصامی مرکز همایش های بین المللی ارائه می شود.
     شورای داوری:                                                                                    کمیته ناقدان:             
دکتر محمود رازجویان                                                                       دکتر محمدتقی پیر‏بابایی
مهندس عبدالحمید نقره‏کار                                                                     دکتر محمد منان رییسی  
دکتر محمدرضا بمانیان                                                                        دکتر مسعود ناری قمی
دکتر مصطفی بهزادفر                                                                            دکتر رضا سامه
 
حضور برای عموم اساتید و دانشجویان آزاد است.

مطالب مرتبط

بسته