اخباراخبار مهممدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

جشن فارغ التحصیلی (دانش آموختگی) سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

جشن فارغ التحصیلی (دانش آموختگی) بیش از ۱۴۰۰ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به همت کارکنان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در دو بخش صبح و بعدازظهر در تالار ابوریحان دانشگاه برگزار شد.

در بخش صبح دانشجویان دانشکده ها و پژوهشکده های علوم پایه و فنی و مهندسی و در بخش بعدازظهر دانشجویان دانشکده ها و پژوهشکده های علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری در مراسم حضور داشتند.

در این مراسم از دو دانشجوی نمونه کشور دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل مقطع دکتری  توسط رئیس دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

سخنرانی مسئولین دانشگاه، اجرای برنامه توسط شاعر طنزپرداز و اجرای موسیقی سنتی از بخش های مراسم بود.

در انتهای برنامه دانشجویان پس از قرائت میثاق نامه دانش آموختگی به تفکیک دانشکده ها عکس های دسته جمعی گرفتند و در پایان ظرف میناکاری به عنوان یادبود جشن فارغ التحصیلی دریافت کردند.

گالری عکس جشن فارغ التحصیلی ۱۳۹۵ سری اول

گالری عکس جشن فارغ التحصیلی ۱۳۹۵ سری دوم

گالری عکس جشن فارغ التحصیلی ۱۳۹۵ سری سوم

مطالب مرتبط

بسته