اخباراخبار مهماسلایدمدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب

همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب با مشارکت مجموعه ای از مراکز دانشگاهی ایران و  با حضور اندیشمندان برجسته ایرانی و عربی برگزار می شود.
زمان برگزاری : ۳/۱۱/۱۳۹۵
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی
%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7

مطالب مرتبط

بسته