اخبارانجمن علمیانجمن علمی زمین شناسی

فراخوان ششمین نمایشگاه ملی عکس زمین شناسی

ششمین نمایشگاه ملی و نخستین نمایشگاه بین المللی عکس زمین شناسی به همت انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی برگزار می شود.
مهلت ارسال عکس:  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
زمان برگزاری: ۲ تا ۴ اسفند ۱۳۹۵
برای مشاهده اطلاعات کامل و ثبت نام به سایت انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی مراجعه نمایید.
%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c

مطالب مرتبط

بسته