اخباراسلایدکانون های فرهنگی ، هنری و دانشجویی دانشگاه

برگزاری جلسات نقد شعر و داستان توسط کانون ادبی

جلسه نقد شعر و داستان توسط کانون ادبی دانشجویی و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۱۵ در محل خانه فرهنگ دانشجویی برگزار می شود. لازم به ذکر است تا کنون ۸ جلسه از این سلسله نشست ها از آغاز سال تحصیلی برگزار شده است.

مطالب مرتبط

بسته