اخباربسیج

اردوی درون تشکیلاتی بسیج دانشجویی برگزار شد

بسیج دانشجویی دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی درون تشکیلاتی دانشجویان جدیدالورود و اعضای جدید ویژه خواهران و برادران را در اردوگاه تفریحی آبعلی را برگزار کرد. اردوی ویژه خواهران در روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه و اردوی برادران ۲۷ مهرماه و با هدف آشنایی با اهداف و محورهای فعالیت بسیج دانشجویی  برگزار شد.

 

مطالب مرتبط

بسته