اخباراخبار مهمدسته‌بندی نشده

انتخابات سالانه کانون ها ی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

انتخابات سالانه کانون ها ی فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت در معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام در مجمع عمومی (جهت داشتن حق رای ) و کاندیداتوری شورای مرکزی کانون ها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت به فرم ذیل مراجعه نمایند.

 

مقررات انتخابات:

  1. تنها ثبت نام کنندگان در مجمع عمومی امکان رای خواهند داشت.
  2. هر دانشجو می‌تواند حداکثر در مجمع عمومی سه کانون عضو شود.
  3. هر شخص تنها می‌تواند نامزد عضویت در شورای مرکزی یک کانون شود.
  4. شورای مرکزی هر کانون توسط انتخابات مجمع عمومی انتخاب می شوند.
  5. با عضویت در مجمع عمومی کانونها می توانید به منتخب خود رای دهید.
  6. مجمع عمومی کانون شورایی است متشکل از اعضای کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون، تدوین اولویتها، دریافت گزارش فعالیت سالانه شورای مرکزی کانون و نظـارت بر فعالیتهای آن و استیضاح شورای مرکزی یا اعضای آن تشکیل می شود.
  7. شورای مرکزی کانون ، شورایی متشکل از پنج تا هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل میباشند که پس از تایید صلاحیت (مندرج در ایین نامه کانونهای وزارت علوم)با برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاستها و اولویتهای مصوب کانون تشکیل می شود.

مطالب مرتبط

بسته