​? شیوه نامه جدید انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات

​? شیوه نامه جدید انتخابات تعیین نمايندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات

​? شیوه نامه جدید انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات

✅ دفتر نشریات مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی مجدداً به اطلاع می رساند که بازه زمانی ثبت نام کاندیدای انتخابات ۱۵ لغایت ۲۴ بهمن ماه است. جهت ثبت نام به دفتر نشریات واقع در ساختمان‌ معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایید.

❇️ مطالعه شیوه نامه جدید انتخابات به همه دوستان توصیه می شود. فرآیند برگزاری انتخابات دقیقا مطابق با شیوه نامه‌ جدید خواهد بود.

✍️✍️ زمانبندی انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر

✔️شرایط عضویت دانشجویان در کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات

✅فعال نشریاتی، اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسوول، سردبیران، اعضا هیئت تحریریه و کلیه افرادی که در نشریات به هر نوعی فعالیت می کنند.
✅مطالعه مواد سه، چهار و پنج شیوه نامه توصیه می شود.

✍️✍️ شرایط کاندیداتوری

✅ مدیرمسوول نشریه فعال باشد.
✅واحد درسی یا پایان نامه و یا رساله داشته باشد.
✅مواد شش، هفت و هشت برای مطالعه شرایط مذکور پیشنهاد می گردد.

✍️✍️ شرایط رای دهندگان

✅ مدیرمسوول نشریه فعال باشند.
✅فارغ‌التحصیل یا اخراج نشده باشد.
✅محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل، قطعی نشده باشد.

❌ فایل پی دی اف شیوه نامه‌ برگزاری انتخابات‌ در کانال موجود است و از طریق جستجو فایل مربوطه‌ را دانلود و مطالعه کنید. ❌

? شیوه نامه جدید انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات

بسته